Nasdaq Stockholm | Concentric Share » (Quotes delayed 15 mins)

Investor Calendar

Silent period until Interim Report

Interim Report January - June 2021

Concentric's Interim Report for Q2 January - June 2021, is released on 21 July, 2021, at 08.00 CET.
Concentrics delårsrapport för kvartal 2, januari - juni 2021, offentliggouml;rs den 21 juli 2021, kl 8.00 CET.

Link and telephone number for the presentation of the Q2-report 21 July 2021 at 10.00 CET
Länk och telefonnummer för presentationen av delårsrapporten för andra kvartalet 2021 den 21 juli kl. 10.00 CET.

Link to/Länk till webcast

Telephone number for the participants/ Telefonnummer för deltagarna att ringa in på:
Denmark (Danmark): +45 781 501 07
Finland (Suomi): +358 923 195 172
Sweden (Sverige): +46 8 566 427 03
United Kingdom: +44 333 300 9266

Silent period until Interim Report

Interim Report January - September 2021

Concentric's Interim Report January - September 2021 will be released 3 November 2021.